1. SÉRIE - prosinec

Prima/Sekunda   Tercie/Kvarta   1.ročník/2.ročník/Kvinta/Sexta   3.ročník/4.ročník/Septima/Oktáva


Prima/Sekunda

  1.  Klasika
Člověk měl kdysi převézt přes řeku v malé lodičce vlka, kozu a zelí. S ním se vešel do loďky buď jen vlk, nebo koza nebo zelí.
> Jak to udělal, aby vlk nesežral kozu a koza zelí?
  2.  Hokejisté
Při oslavě úspěchu našich hokejistů v Naganu byly zakoupeny zákusky za 210 Kč. Kdyby stál jeden zákusek o 50 haléřů méně, bylo by za tutéž cenu možno zakoupit o 10 zákusků více.
> Kolik zákusků bylo zakoupeno a kolik Kč stál jeden zákusek?


Řešení
Třída:
Prima
Sekunda


A B
C D

           Úloha:
            1.
            2.


    Řešení:
    
 

    Tercie/Kvarta

  1.  Technický pokrok
Při reorganizaci závodů plně zautomatizovali druhou ze tří dílen závodu. Pracovníky této dílny převedli z poloviny do první dílny, třetinu z nich převedli do třetí dílny a šest jich ponechali ve druhé dílně. Před reorganizací bylo v první dílně o dvacet zaměstnanců více než ve druhé a ve třetí byla polovina počtu zaměstnanců druhé dílny.
> Kolik bylo pracovníků v každé dílně před i po reorganizací?
  2.  Kolik?
Nádražím projely tři vojenské vlaky. V prvním bylo 462 vojáků, v druhém 546 a v třetím 630 vojáků.
> Je možné vypočítat, kolik vagónů měl každý vlak, jestliže víme, že ve všech vagónech jel stejný počet vojáků a že tento počet byl největší ze všech možných?


Řešení
Třída:
Tercie
Kvarta


A B
C D

           Úloha:
            1.
            2.


    Řešení:
    
 

    1.ročník/2.ročník/Kvinta/Sexta

  1.  Učitel národů
> Rozhodněte, zda platí implikace:
Narodil-li se J. A. Komenský v roce 1592, pak součin  log (tg 1°) * log (tg 2°) * ... * log (tg 89°)  je iracionální číslo.
(nápověda: J. A. Komenský se skutečně narodil roku 1592)
  2.  Kyvadlo
Na nitěném závěsu se kýve závaží. Šířka rozkmitu je 56 cm, výškový rozdíl nejnižší a nejvyšší polohy závaží je 8 cm.
> Vypočtěte délku závěsu.


Řešení
Třída:
1. ročník
2. ročník
Kvinta
Sexta


A
B
C
D

           Úloha:
            1.
            2.


    Řešení:
    
 

    3.ročník/4.ročník/Septima/Oktáva

  1.  Věčný věkový problém
Dvěma lidem je dohromady 86 let. Počet jednoho z nich tvoří 15/16 počtu let, kterého druhý dosáhne, až věk prvního bude tvořit 9/16 počtu let, jehož by druhý dosáhl, kdyby se dožil věku, který je dvanáctkrát větší než počet let prvního z nich v okamžiku, kdyby první mohl být dvakrát tak starý jako druhý.
> Kolik let je prvnímu a kolik druhému?
  2.  Dlouhá procházka
Byl jsem z domova déle než dvě hodiny, ale méně než tři hodiny. Když jsem se vrátil domů, všiml jsem si, že za mé nepřítomnosti si hodinová a minutová ručička našich nástěnných hodin vyměnily místa.
> Byl jsem tedy z domova dvě hodiny a - kolik ještě minut?


Řešení
Třída:
3. ročník
4. ročník
Septima
Oktáva


A
B
C
D

           Úloha:
            1.
            2.


    Řešení:
    
 

    

Ü‚„‚