V této kapitole se budeme snažit objasnit, jakým způsobem jsou data (řešení) zpracovávána, vyhodnocována a zveřejňována.
Po řešitelích požadujeme při vstupu do naší soutěže základní osobní informace, které později pomohou blíže určovat jednotlivé řešite a snad předejdou nepříjemným mýlkám. Vstupní údaje tedy jsou: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, E-MAIL, VĚK, ŠKOLA (včetně adresy), ROČNÍK, TŘÍDA. Zaregistrovat se můžete na této stránce.

Bodování
Nejpve bychom se zmínili o systému bodování. Za každou úlohu je možno získat skóre 10 bodů, což si myslíme, že je dost široká stupnice na to, abychom byli schopni ocenit i náznaky řešení. Pro mnohé bude povzbuzující to, že i když nedospěli až po úplné řešení příkladu, ale aspoň se o to pokusili, budou za to následovně přiměřeně oceněni. Pro získání plného počtu musí řešení splňovat několik podmínek, na které jsou řešitelé upozorněni:

 • řešení bude obsahovat stručný zápis, přehlednou formou podané řešení (k úpravám by řešitelé měli dávat potřebný výklad, protože matematika není jen o úpravách vzorečků, ale též vyžaduje slovní doprovod), správná slovní odpověď
 • každá neznámá bude řádně popsaná, tzn. bude jasné, co má zastupovat
 • řešení jedné úlohy se nevyskytne symbol, který zastupuje více veličin
 • vzorečky a věty, které se v běžné středoškolské matematice používají, mohou být uváděny bez důkazu (tento bod je diskutabilní, případné nesrovnalosti se budou řešit dodatečným kontaktováním)

  Pro řešitele, kteří zadanou úlohu vyřeší elegantněji či novým způsobem, budeme mít tzv. prémiové body, takže za každou úlohu lze ve zvláštním případě dostat celkově bodů 14 a z toho vyplývá, že za každou sérii je možné získat optimálně 28 bodů. Dalším bodovým ohodnocením je umístění se ve výsledkové listině za jednotlivé série, kde první umístěný dostane 2 výherní body a druhý umístěný 1 výherní bod. Proto celkově za jednu sérii a nejlepší umístění v dané sérii může být přiděleno až 30 bodů.
  Toto bodování by mělo podpořit snahu řešit i obtížnější úlohy elegantně, s nadhledem, a studenti by se měli učit své myšlenky správně prezentovat. Je pravdou, že již mnoho skvělých myšlenek zapadlo, protože je autor neuměl správně podat.

  Řešení
  Rozhodli jsme se, že k dané úloze budeme zveřejňovat kromě autorského řešení, která jsou častokrát označená jako autorská oprávněně, neboť značná část příkladů pochází z různých letních škol a jejich řešení jsme doslova vypotili my (já ne, já tomu nerozumím - pozn. FK), také řešení k nám došlá. Je samozřejmé, že ne všechna, ale pouze ta, která byla vzorově provedena, vyřešena jinou metodou nebo jinak výjimečná.
  Nebráníme se ani řešením, ve kterých je využita úvaha („selský rozum“) jako intuitivního matematického osvojení, intuitivní logika. Tato řešení budou zveřejněna taky, jestliže nám autor logicky zdůvodní, na jakém principu svou teorii vystavěl. Myslíme si, že bude zajímavé srovnávat jednotlivá řešení, a zároveň se budeme snažit podat zucelenou skupinu řešení, jakými bylo možno danou úlohu řešit.
  V tom vidíme další přínos naší soutěže, protože studenti budou moci rozšířit své znalosti při řešení určitého typu úloh na více možných cest, tudíž budou lépe připraveni na různé varianty úloh podobného typu, což by jim mohlo v budoucnu pomoci i při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Navíc je možné posílat dodatky k jednotlivým řešením svých kolegů, klást jim otázky ohledně jejich řešení a mnoho dalších možností k diskuzi.
  Navíc, pokud to vždy čas dovolí, budou došlá řešení opravena a s přiloženými poznámkami zamailována zpět původnímu řešiteli. Tímto bychom chtěli jednotlivce upozornit na osobní chyby, nedostatky při zápisu či chybu v postupu, za které jsme jim případně strhávali body. Již teď si uvědomujeme, že ne všechno budeme schopni stihnout za jeden víkend, tudíž počítáme s tím, že jednotlivá řešení budeme rozesílat postupně tak, abychom je nejpozději odeslali do uzávěrky další série.
  Řešení vepiše do připraveného formuláře, pokud jste jej již napsali ve Wordu či jiném nechutném programu, pošlete jej e-mailem jako attachment (přílohu) na email FKho či Jelwy. Pokud nedisponujete e-mailovou schránkou, pánové a dámy na Seznam Mailu či Post.cz vám rádi poslouží. Před posláním soubor prosím zkomprimujte, všichni víme, jak je to s poměrem zkomprimované a nezkomprimované velikosti např. souborů typu DOC...

  Výsledková listina
  Po každé sérii bude zveřejněna průběžná celková listina a zároveň i umístění v dané sérii. Umístění v jednotlivých kolech je důležité, jak už jsme se zmínili v kapitole Bodování, pro udělování výherních bodů. Dále takto realizovaná listina bude sloužit i nám, abychom mohli porovnávat obtížnost jednotlivých kol a popřípadě je později upravovali dle potřeby.
  Z vlastní zkušenosti vím, jak je povzbuzující a příjemné, když se ocitnete v prvních pozicích v jednotlivých sériích, ačkoliv v celkovém pořadí jste někde v průměru. Proto jsme taky zaváděli výherní body za umístění, protože člověk si může vylepšit jednotlivá skóre i tím, že jednoduše bude aspoň jednou lepší než je průměr. A to někomu stojí za to (aspoň v to doufám).
  V každé výsledkové listině budou uvedeni všichni dosud zaregistrováni řešitelé, to znamená i ti, kteří danou sérii neřešili. K jednotlivým jménům připisujeme ročník a školu, u výsledcích z měsíčních kol dále počet bodů za první a za druhý příklad, celkový počet bodů za sérii, u průběžné výsledkové listiny to jsou body za minulé série a celkovou sumu bodů.


  Ü‚„‚