Poděkování - Předmluva - Úvod - Koncepce - Jak řešit úlohy - Příklady - Poradníček - Internet
Technická část - Závěrem - Seznam literatury


[PODĚKOVÁNÍ]

. . . . .


[PŘEDMLUVA]
„V matematice neexistuje zvláštní cesta pro krále.“
(Euklides)

Vítáme všechny ty, kteří se rukou osudu dostali až k naší práci, a již teď jim přejeme mnoho bezesných, ale krásných nocí strávených nad hříčkami matematiky.
Definice: BEZ PRÁCE NEJSOU KOLÁČE. Ač nevěřící Tomáš jsem, přec pravdu má ten, kdo toto dí. Neb i my mnohokráte potrápili se v labyrintu těla královny všech věd, tu radíme veškerému lidu nynějšímu, by nezatracoval píli a snahu svou, s neúprosnou odhodlaností pouštěl se znovu a znovu do peřejí matematické symboliky, pod tíhou matematických důkazu přec narovnal svůj hřbet a zrakem svým prohlédl do všech zákoutí tajemna matematiky.

Zájem, opravdový zájem je často nedostatkovým zbožím i pro ty, kteří byli obdařeni nadáním hledat a vidět to, co jiným mnohdy zůstává utajeno. Snažili jsme se, abychom zaujali něčím novým, neříkáme originálním, ale novým. Naše internetová soutěž a zároveň i seminář by mohl napomoci těm, kteří snad pocítili touhu zaměstnat se trochou přemýšlením nad ne zcela obyčejnými úlohami matematiky, nad úlohami lecčím netypickými a ve vyučování chybějícími.

autoři[ÚVOD]

Dlouho jsem uvažoval, jakou koncepci bude mít naše práce. Nejprve měla sloužit jako nový zdroj informací, jenž by mohly být užitečné pro ty, které matematiky zajímá. Informace často rozšiřující studium na střední škole, ale zároveň informace z úst středoškoláka, by mohly být dobrým pomocníkem při řešení různých matematických soutěží.
Následovala verze slovních úloh, které by měly být užitečné pro školní vyuku matematiky, sbírka ulehčující práci učitelům, kteří musí mnohdy strávit nadmíru času při hledání vhodných příkladu, jenž by přinesly do hodin názornou formou prohloubení probírané látky a zároveň by měly studenty zaujmout.
V neposlední řadě se zde vyskytla myšlenka na matematickou soutěž, která by měla být méně náročná, než jsou celorepublikové matematické olympiády, přesto by neměla ztrácen na jisté soutěživosti, zajímavosti. Proto bylo nutné volit příklady tak, aby znalosti studentů byly postačující (popřípadě je postupně doplňovat informacemi v budoucnu užitečnými) a zároveň nebyly jednoduše triviálními a vzorovými pro vyuku, jakých si studenti užijí ve vyučovacích hodinách až nad hlavu.
Částečným propojením všech původních verzí vznikla nová verze, zatím poslední, která by měla teoreticky splňovat většinu kritérií uvedených výše.
Mohl by se objevit dotaz na zdroj informací, co to má být, proč, bude to někdo číst, je to nutné? Jsem si jistý, že tato část našeho programu je téměř rovnocenná ve významnosti všem příkladům. Když se u nás na škole objevil poprvé internet a když jsem se v něm začal postupně orientovat, obrátil se můj zájem na matematiku. Bohužel jsem po několika marných pokusech zjistil, že když by někdo měl zájem o informace či příklady, které by mu mohly být užitečné při řešení různých korespondenčních seminářů či matematických olympiád, tak si ani na všemi oslavovaném internetu nepřijde příliš na své. Neříkám, že bych nenašel vůbec nic, ale stránky, na které jsem se dostal, byly plné výrazu a definic, které průměrnému středoškolákovi mohou přispět tak jen k bolení hlavy a pocitu podprůměrnosti. Musím podotknout, že existují stránky, kde přeci jenom jsou uvedeny zajímavé příklady, bohužel však bez výsledků a bez možnosti kontaktu s autorem. Tak proč to nezměnit?
Jelikož jsme úmyslně některé příklady zadali tak, aby je nebylo možno řešit přímo středoškolskym učivem, může se někomu zdát, že to bylo od nás nefér. Opak je pravdou, protože téměř stejné příklady jsme použili i v našem Poradníčku, který by měl sloužit jako nápověda a částečně i učitel. Kdo si dá práci a přečte si jej, uvidí, že zvládne i ty příklady, které se mu dosud zdály naprosto neřešitelnými.
Ne všechny definice a poučky zmíněné v Poradníčku jsou přímo korespondující se zadáním úloh, často jsem zde uvedl různé zajímavosti, hříčky a paradoxy. Tím chci dokázat, co všechno matematika dokáže a proč si o ní myslím, že je tak zajímavá. Samozřejmě v této chvíli dávám možnost těm, kteří si myslí, že znají něco zajímavého, a rádi by se o to podělili s ostatními (viz dále).
Řadu informací, které zde můžete najít, jsem získal díky letním a i zimním kurzům matematiky a fyziky, díky korespondenčním seminářům a také díky nesčetnému počtu matematických knížek, které lze mnohdy koupit v antikvariátech za směšné ceny. Kdybych zapomněl na „blahodárný vliv“ osob pedagogického zaměření, byla by to chyba osudná, ale jelikož se tak nestalo, vše se vrací do normálu.
Na závěr bych dodal, že naše práce nemá sloužit jako učebnice, skripta či slovník matematických pojmů. Snažili jsme se matematiku přiblížit co nejvíce středoškolákům, vytyčit základní poučky (k encyklopedickému pojmu jsme se snažili přiložit i obrázek či názorný příklad), předestřít úlohy, které se mi zamlouvaly a které snad zaujmou i ostatní. Pevně věřím, že nedostatky, které se mohou a asi i objeví (skeptická předpověď), se nám podaří s časem odstranit a tím uspokojit mladého matematického ducha.
Proto omluvte náš amatérismus, neboť žádný učený z nebe nespadl a my jsme stejní jako vy, omylní. Chyby, kterých jsme se dopustili, se budeme snažit co možná nejdřív dopilovat, proto rádi uvítáme jakoukoliv připomínku a dotaz na naši adresu. Jednoduše, jsme tu pro vás…

Láďa Válek[KONCEPCE]

(koncepce - pojetí, chápání, způsob nazírání, plán, myšlenková osnova; biol. početí)

O co jde?
Jestliže se dostanete na naše stránky na internetu, pak jste tu správně, pokud hledáte cokoliv, co by se mělo týkat matematiky. Nás matematický seminář je koncipován tak, aby se v něm vyznal i začátečník a současně aby obsahoval všechny náležitosti, jaké obsahovat má.
Můžete zde najít soutěživou formou podané příklady a úlohy, logické otazníky a hříčky. Součástí je také Poradníček, ve kterém se snažíme podat pomocnou ruku těm, kteří by ji snad potřebovali, vysvětlujeme zde některé pojmy z nejen středoškolské či formální matematiky. Snahou je podpořit logické myšlení a střízlivý úsudek na základě matematicky odůvodnitelných postupů a algoritmů.
Příklady jsou voleny tak, aby pobavily a přitáhly vaší pozornost. Skrytou stránkou má být jejich vliv na rozvoj matematických schopností a umění hledat, na podporu schopnosti aktivního přístupu k matematice.

Systém soutěže
Celá soutěž je rozdělena na jednotlivé série, které budou zveřejňovány na internetu vždy na počátku nového měsíce, kdy samozřejmě nezaručujeme, že se nám to pokaždé podaří hned prvního dne daného měsíce. Mohou se naskytnou komplikace s došlými řešeními, která bychom rádi zveřejňovali na našich stránkách současně s autorskými řešeními, proto mějte s námi strpení, jsme také lidé. Snahou ovšem bude tento termín pravidelně dodržovat, popřípadě budeme brát zřetel na zkrácenou dobu (i když si myslíme, že času bude vždy dostatek).
Celá soutěž - seminář začíná druhý měsíc školního roku, a to proto, abychom dali studentům dostatek času na zorientování se v novém ročníku, těm mladším na snad první seznámení se s počítačem a internetem. Vše bude probíhat 8 měsíců, tedy 8 sérií. Poslední kolo proběhne v květnu, kdy na konci května (na počátku června) budou de facto zveřejněna všechna autorská řešení, řešení samotných studentů za předcházejících 7 sérií a v co nejkratší době i řešení studentů za poslední sérii. Bude také vyhodnocena tabulka celoroční úspěšnosti, pozice jednotlivých řešitelů, nejlepší řešitel bude popřípadě oceněn dle rozhodnutí vyšších mocností, jako jsou: učitelský sbor, pan ředitel, nadace školy, městský úřad, ministerstvo školství, pan prezident…
V každé sérii jsou uvedeny čtyři skupiny řešitelů (čtyři bloky příkladů). Jelikož se nám zdálo, že kdybychom dali všem řešitelům stejné příklady bez rozlišení věkových hranic, bylo to nefér vůči mladším ročníkům a mnoho studentů by to odradilo, zavedli jsme následující dělení.
Jedna skupina obsahuje dva příklady a je určena okruhu řešitelů, kteří se liší pouze o jeden studijní rok. Pro vysvětlenou - vzniklé skupiny jsou prima a sekunda (popř. 6. a 7. ročník základních škol), dále tercie a kvarta (8. a 9. ročník základní škol), třetí blok je věnován I. a II. ročníkům + kvinta a sexta a poslední skupinu tvoří III. a IV. ročník + septima a oktáva. Příklady jsou převážně voleny tak, aby je studenti byli schopni na základě probrané látky vyřešit. Několikrát jsme úmyslně zařadili příklad, jehož řešení lze nalézt jak úsudkem (a matematickým zdůvodněním), tak metodou probíranou v běžném vyučování. Obdobně jsme měli snahu, aby se student naučil hledat v knihách a rozšiřovat si tak své studijní znalosti, čemuž přikládám velký význam (jak jsem se na vlastní kůži přesvědčil).

Nedostatky?
Ani tomuto jsme se nevyhnuli! Částečně jsme pochopili, proč je takový problém získat řešení k úlohám uváděným na internetu (pokud tedy máte štěstí a naleznete je…). Situace je taková, že jsme nechtěli řešení jenom posílat jednotlivcům a na stránkách zveřejňovat pouze výsledkovou listinu. Z toho ovšem plyne, že se zde může objevit něco ve smyslu „kopírování řešení“ pro budoucí ročníky. Je jasné, že kdybychom zasílali řešení pouze jednotlivým řešitelům, nemohli bychom se obdobně spolehnout, že nějaký filuta si nepošle jednu serii pro starší ročníky a poté bude jen sbírat řešení. Jak je vidět, při řešení tohoto problémů jsme odkázáni pouze na přirozený zájem studentů na matematickém semináři.
Ale abychom dokázali, že jsme přeci jen něco ve smyslu ochrany poctivých řešitelů udělali, zvolili jsme skupiny po dvou ročnících a zároveň jsme vypracovali dvě kompletní celoroční kola s obměněnými příklady.
Přestože považujeme i tento systém za nedokonalý a rádi bychom přijali každý nápad na důkladnější propracování (VÝZVA!), myslíme si, že prvotní úmysl našeho počínání by i toto podvádění studentů splnilo. Proč? Jestliže by přeci jen některý student myslel natolik dopředu (a najdou se i takoví) a schovával si řešení na dva roky dopředu, a pak je chtěl aplikovat, musel by vyvinou dostatek chuti a zájmu. Pouhým zkopírováním výsledků by se přeci prozradil, tudíž se bude snažit řešení aspoň trochu pozměnit, snažit se jej pochopit a… to je ono! Přimějeme tím i jeho, aby se věnoval našim příkladům (i když ne zrovna tak, jak bychom si přáli), bádal, proč zrovna tak a snad se i naučil tento typ příkladů řešit! Ale nechme spekulování a věnujme se dále našemu tématu.
Mezi nedostatky jsme nuceni počítat i náš nonprofesionální přístup (tím ovšem nechceme říci, že bychom snad něco odbyli), který může být zdrojem mnoha nepřesností ve striktně přísné matematice. Omluvou nám je, že tuto práci jsme dělali dobrovolně a z vlastního zájmu na základě našich schopností a vědomostí, proto koho by to pohoršovalo, může s námi naše stránky díky vlastní tvůrčí osobnosti vylepšit a zdokonalit, jak se říká, dobrovolnosti se meze nekladou.
Děkujeme za pochopení…


[JAK ŘEŠIT ÚLOHY?]

V této kapitole se budeme snažit objasnit, jakým způsobem jsou data (řešení) zpracovávána, vyhodnocována a zveřejňována.
Po řešitelích požadujeme při vstupu do naší soutěže základní osobní informace, které později pomohou blíže určovat jednotlivé řešite a snad předejdou nepříjemným mýlkám. Vstupní údaje tedy jsou: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, E-MAIL, VĚK, ŠKOLA (včetně adresy), ROČNÍK, TŘÍDA.

Bodování
Nejpve bychom se zmínili o systému bodování. Za každou úlohu je možno získat skóre 10 bodů, což si myslíme, že je dost široká stupnice na to, abychom byli schopni ocenit i náznaky řešení. Pro mnohé bude povzbuzující to, že i když nedospěli až po úplné řešení příkladu, ale aspoň se o to pokusili, budou za to následovně přiměřeně oceněni. Pro získání plného počtu musí řešení splňovat několik podmínek, na které jsou řešitelé upozorněni:

 • řešení bude obsahovat stručný zápis, přehlednou formou podané řešení (k úpravám by řešitelé měli dávat potřebný výklad, protože matematika není jen o úpravách vzorečků, ale též vyžaduje slovní doprovod), správná slovní odpověď
 • každá neznámá bude řádně popsaná, tzn. bude jasné, co má zastupovat
 • řešení jedné úlohy se nevyskytne symbol, který zastupuje více veličin
 • vzorečky a věty, které se v běžné středoškolské matematice používají, mohou být uváděny bez důkazu (tento bod je diskutabilní, případné nesrovnalosti se budou řešit dodatečným kontaktováním)

  Pro řešitele, kteří zadanou úlohu vyřeší elegantněji či novým způsobem, budeme mít tzv. prémiové body, takže za každou úlohu lze ve zvláštním případě dostat celkově bodů 14 a z toho vyplývá, že za každou sérii je možné získat optimálně 28 bodů. Dalším bodovým ohodnocením je umístění se ve výsledkové listině za jednotlivé série, kde první umístěný dostane 2 výherní body a druhý umístěný 1 výherní bod. Proto celkově za jednu sérii a nejlepší umístění v dané sérii může být přiděleno až 30 bodů.
  Toto bodování by mělo podpořit snahu řešit i obtížnější úlohy elegantně, s nadhledem, a studenti by se měli učit své myšlenky správně prezentovat. Je pravdou, že již mnoho skvělých myšlenek zapadlo, protože je autor neuměl správně podat.

  Řešení
  Rozhodli jsme se, že k dané úloze budeme zveřejňovat kromě autorského řešení, která jsou častokrát označená jako autorská oprávněně, neboť značná část příkladů pochází z různých letních škol a jejich řešení jsme doslova vypotili my, také řešení k nám došlá. Je samozřejmé, že ne všechna, ale pouze ta, která byla vzorově provedena, vyřešena jinou metodou nebo jinak výjimečná.
  Nebráníme se ani řešením, ve kterých je využita úvaha („selský rozum“) jako intuitivního matematického osvojení, intuitivní logika. Tato řešení budou zveřejněna taky, jestliže nám autor logicky zdůvodní, na jakém principu svou teorii vystavěl. Myslíme si, že bude zajímavé srovnávat jednotlivá řešení, a zároveň se budeme snažit podat zucelenou skupinu řešení, jakými bylo možno danou úlohu řešit.
  V tom vidíme další přínos naší soutěže, protože studenti budou moci rozšířit své znalosti při řešení určitého typu úloh na více možných cest, tudíž budou lépe připraveni na různé varianty úloh podobného typu, což by jim mohlo v budoucnu pomoci i při přijímacích zkouškách na vysoké školy. Navíc je možné posílat dodatky k jednotlivým řešením svých kolegů, klást jim otázky ohledně jejich řešení a mnoho dalších možností k diskuzi.
  Navíc, pokud to vždy čas dovolí, budou došlá řešení opravena a s přiloženými poznámkami zamailována zpět původnímu řešiteli. Tímto bychom chtěli jednotlivce upozornit na osobní chyby, nedostatky při zápisu či chybu v postupu, za které jsme jim případně strhávali body. Již teď si uvědomujeme, že ne všechno budeme schopni stihnout za jeden víkend, tudíž počítáme s tím, že jednotlivá řešení budeme rozesílat postupně tak, abychom je nejpozději odeslali do uzávěrky další série.

  Výsledková listina
  Po každé sérii bude zveřejněna průběžná celková listina a zároveň i umístění v dané sérii. Umístění v jednotlivých kolech je důležité, jak už jsme se zmínili v kapitole Bodování, pro udělování výherních bodů. Dále takto realizovaná listina bude sloužit i nám, abychom mohli porovnávat obtížnost jednotlivých kol a popřípadě je později upravovali dle potřeby.
  Z vlastní zkušenosti vím, jak je povzbuzující a příjemné, když se ocitnete v prvních pozicích v jednotlivých sériích, ačkoliv v celkovém pořadí jste někde v průměru. Proto jsme taky zaváděli výherní body za umístění, protože člověk si může vylepšit jednotlivá skóre i tím, že jednoduše bude aspoň jednou lepší než je průměr. A to někomu stojí za to (aspoň v to doufám).
  V každé výsledkové listině budou uvedeni všichni dosud zaregistrováni řešitelé, to znamená i ti, kteří danou sérii neřešili. K jednotlivým jménům připisujeme ročník a školu, u výsledcích z měsíčních kol dále počet bodů za první a za druhý příklad, celkový počet bodů za sérii, u průběžné výsledkové listiny to jsou body za minulé série a celkovou sumu bodů.


  [PŘÍKLADY]

  Jak už jsme se zmiňovali, příklady a úlohy jsme čerpali jak z knih, tak z mnohých soustředění, ale i od jednotlivých profesorů. Již teď zdůrazňujeme, že ačkoliv jsme mnohdy citovali něčí úlohy, nemůže z pochopitelných důvodu uvádět u všech jejich zdroj, neboť bychom tím mohli někoho dráždit a pobízet k opisováni. A to bychom ovšem nechtěli!
  Sháněl-li by někdo knihy, ze kterých jsme čerpali a které jsou uvedeny v Seznamu literatury, musím jej upozornit, že spousta z těchto knih je z let dávno minulých a dnes již poměrně těžko k sehnání, když nepočítám štěstěnu a antikvariáty. Ovšem netvrdím, že obdodné příklady nejsou k naleznutí i v literatuře novodobé, ale opět považuji i tuto aktivitu za náš úspěch, když si někdo kvůli našim příkladům dá tu práci a bude hledat jednotlivé příklady a jejich řešení, protože při hledání může narazit na příklad, který by jej mohl zaujmou a po shlédnutí řešení „bude opět o něco moudřejší“. A tomuto se přeneseně dá říkat mimoškolní sebevzdělávání. Úspěch!

  Uvedu i zde jeden z příkladu, který měl být zařazen do soutěžních kol. Tento příklad byl určen svou nezvyklostí pro kategorii I. a II. ročník + kvinta, sexta, ale jsem si jist, že neobsahuje žádné početní operace, které by nebyl schopen provést i student primy či sekundy:

  U tohoto příkladu lze sledovat logické postupy řešitelů, vytrvalost při deduktivním řešení a jistý nadhled nad věcí. Ačkoliv samotné řešení je triviální, musím se přiznat, že i mně dalo zabrat v tom smyslu, že jsem musel být ochoten obětovat čas a námahu, abych si celé zadání rozepsal a vyvinul dostatečnou aktivitu.
  Netvrdím, že všechny příklady jsou obdobného typu, ale mnoho z nich je právě založeno na systematizaci informací. Někdy se stává, že velmi náročné zadání specifikuje jednoduchou úlohu. I tato zkušenost může být užitečná, protože člověk při vyřešení náročně vypadajícího příkladu získává sebevědomí, což by mohlo podpořit jeho snažení a kreativnost u dalších příkladů. Složité zadání může i odradit, proto jsme volili zadání úloh tak, aby řešitele zaujala (tzn. úmyslně jsme v zadání úloh ponechali archaismy, činnosti dávno minulé) a aby zároveň nebyla podána jako strohé udání problému.


  [PORADNÍČEK]

  Tato část naší práce souvisí spíše s pojetím matematického semináře než matematické soutěže. Ale nelekejte se, že bychom snad chtěli někoho nudit středoškolským učivem matematiky (to by přeci ani nešlo).
  V Poradníčku uvádíme ty části matematiky, které jsou buď zajímavé a zábavné, nebo velmi užitečné. Řadu věcí lze využít v našich příkladech, řadu v běžné matematice a řadu v různých matematických korespondenčních seminářích.
  Jak už jsem se v úvodu zmínil, tyto zajímavosti matematiky pocházejí z jednotlivých soustředění, z knih zabývajících se zábavnou matematikou, ale i z matematických slovníků a z vlastní zkušenosti s řešením různých typů úloh s případnou pomocí pedagogicky vlivných osob.
  A právě teď nadchází ta chvíle, kdy bych se rád s ostatními podělil o mé zkušenosti, o řadu pozitivních věcí týkajících se matematiky. Následovně bych rád vybídnul všechny ty, kteří snad okem zavadí o náš seminář, o tyto řádky, aby se neostýchali a do našeho Poradníčku přidali nové přírůstky, které sami považují za přínosné, rádi se necháme poučit. Já se budu také snažit postupně přidávat do této části nové a nové zajímavosti.
  Jednoduše, Poradníček je a bude neustále ve vývoji.


  [INTERNET]

  Umístění naší soutěže na internet nebylo náhodné. Sami pociťujeme, jak se internet stává nedílnou součástí naší doby. Na internetu jsou informace, zábava, „přátelé“ a mnoho dalších zajímavostí. Internet má tu výhodu, že jej může používat každy a kdekoli (takřka), proto když se něco objeví v podobě webovských stránek u nás na síti, pak není problém i pro studenty jiných škol dostat se k těmto stránkám, tudíž i k soutěži. Blíže o tom v Poradníčku.
  V neposlední řadě je výhodou i možná rychlá komunikace s řešiteli či s námi na uvedených adresách. Tato forma matematických kreacích je tímto výjimečná, neboť pro korespondenční semináře platí: „co přesně nevyjádříš, tomu nemusím porozumět“. My jsme zvýhodněni, protože kontaktovat řešitele na jejich mailových adresách během jednoho měsíce není díky internetu žádným problémem.
  Domníváme se, že tímto dále podpoříme, za pomocí profesorů, zájem studentů o internet, upozorníme na možné výhody rychlé komunikace, na možnosti celého informačního systému.

  Na druhé straně jsme si uvědomili, jak může být obtížné pro studenta, který by rád úlohy řešil, dostat se vždy k počítačům, k internetu apod. Proto bude existovat paralelně i tisková forma naší soutěže, která bude ovšem obsahovat pouze zadání úloh, termín vyřešení a autorská řešení z minulé série, popř. výsledkovou listinu. Tato forma by měla být jen alternativním řešením pro ty, kteří například s počítači nemají příliš kladné vztahy. Snahou bude přispět i tímto ke zdárnému rozvoji soutěže i semináře.


  [TECHNICKÁ ČÁST]

  Struktura HTML stránek
  Při tvorbě struktury HTML stránek jsme se snažili, aby byla pokud možno co nejvíce přehledná. Proto jsou stránky vzhledově střídmé a případný návštěvník se v nich neztrácí. Na úvodní stránce (index.htm) jsou viditelně umístěny odkazy na sekce SOČ (tento článek), Jak řešit úlohy (stručný návod k řešení příkladů a zasílání odpovědí), Náměty (formulář k zasílání námětů či úloh), Poradníček (komentáře některých matematických jevů a odkazy na úlohy, kde se tyto jevy vyskytují) a O nás... (stručné informace o autorech).
  Níže následuje tabulka, kde jsou znázorněna proběhlá kola soutěže a odkazy na jejich řešení a výsledkovou listinu (nejúspěšnější řešitelé).
  Ještě níže je umístěna tabulka s odkazy na aktuální příklady pro jednotlivé ročníky.
  Stránky věnované proběhlým kolům soutěže obsahují vypsané příklady spolu s jejich řešením, které je vždy uvedeno pod dvojicí příkladů pro každou dvojici ročníků. Na stránce s aktuálním kolem je namísto řešení formulář pro zaslání řešení.

  Příprava HTML
  Projekt je prezentován jako internetové stránky. Jedná se o zcela bezplatný způsob prezentace, který dovoluje autorům cokoliv a kdykoliv okamžitě změnit a řešitelům poskytuje snadnou orientaci, přehlednost a pohodlné zasílání odpovědí.
  K napsání HTML kódu byl použit program Poznámkový blok (Notepad) od firmy Microsoft, který je již po několik let dodáván k Windows 95 jako základní příslušenství a autorovi HTML dává narozdíl od tzv. WYSIWYG editorů typu FrontPage absolutní přehled nad HTML kódem. Pro editaci rozsáhlejších souborů rovněž dobře posloužil program WordPad, který je stejně jako Poznámkový blok (ne)dílnou součástí Windows 95.
  Některé náročnější vzorečky byly vytvořeny v programu Microsoft Equation (je součástí Microsoft Office), sejmuty jako obrázky grafickým programem Paint Shop Pro 5 a pomocí Clipboardu (tzv. Schránka, je součástí Windows 95) přeneseny do grafického programu Adobe Photoshop 3.0. Zde byly podrobeny mírným grafickým úpravám, aby byly použitelné v kombinaci s pozadím HTML stránek.
  Stránky byly primárně navrženy pro prohlížeč Internet Explorer 4, ale snažili jsme se zachovat podobný vzhled i v značně zaostalém Netscape Navigatoru 4. Bohužel, stránky vypadají v tomto prohlížeči viditelně hůře (ovšem není naší vinou, že tento věhlasný prohlížeč nedodržuje některá základní pravidla specifikace HTML 4.0).

  Dostupnost/Umístění
  Stránky jsou umístěny na internetovém serveru Tripod (http://www.tripod.com) na adrese https://members.tripod.com/matsoutez/index.htm, pro snadnější zapamatování adresy byly využity služby českého projektu Free Domain (http://www.fd.cz), takže stránky jsou dostupné rovněž na mnohem jednodušeji zapamatovatelné adrese http://matematika.fd.cz.

  Požadavky na hardware a systém
  K prohlížení stránek je třeba vlastnit některý internetový prohlížeč, z vlastní zkušenosti doporučujeme Internet Explorer, nejlépe ve verzi 4.0 a výše. V Netscape Navigatoru budou stránky sice také prohlédnutelné, ovšem díky jeho podivnému chápání HTML kódu poněkud nevzhledné. Na stránkách je použito písmo Verdana, které se dodává s instalací Internet Exploreru 4.0. Kvůli podpoře historických prohlížečů (a Netscape Navigatoru 4) jsme však implementovali přepínač na standardní font Times New Roman.
  Požadavky na hardware jsou stejné, jako požadavky na hardware pro ten který prohlížeč.

  Zpracování odpovědí
  Odpovědi a náměty se zpracovávají pomocí skriptu na serveru www.depechemode.cz (s laskavým svolením autora) a odtud se zasílají na speciální e-mailové konto, zřízené na serveru www.email.cz. Zde se odpovědi ukládají a dále se forwardují na adresy obou autorů, proto je možnost ztráty příspěvku velmi malá (pád serveru www.pinknet.cz či www.email.cz). Odesílání souborů napsaných např. ve Wordu je bohužel pomocí skriptu nemožné, proto musí studenti zasílat tyto přídavné soubory obyčejným e-mailem (což není žádný problém vzhledem k tomu, že v Čechách funguje nejméně pět služeb poskytujících e-mailové konto zdarma).

  Výpis části zdrojového kódu
  Na následujícím ukázce HTML kódu je znázorněno zasílání zpráv (řešení příkladů, náměty) pomocí skriptu.

  <FORM ACTION="http://www.depechemode.cz/cgi-bin/dm/webmail.cgi" METHOD="POST">
  - popis akce, která je provedena po kliknutí na "OK" - v tomto případě spuštění skriptu

  <INPUT TYPE="hidden" NAME="response_url" VALUE="https://members.tripod.com/matsoutez/resp.htm">
  - skrytý vstup; říká skriptu, jaká stránka se má zobrazit po odeslání odpovědi

  <INPUT TYPE="hidden" NAME="send_to" VALUE="selatko@email.cz">
  - skrytý vstup; říká skriptu, na jakou adresu má data poslat

  <INPUT TYPE="hidden" NAME="subject" VALUE="Shoutez">
  - skrytý vstup; říká skriptu, jaký má v e-mailu uvést subject

  <FIELDSET><LEGEND align="top"><FONT FACE="Verdana" SIZE=-1>Řešení</FONT></LEGEND>
  - nadpis rámečku

  <TABLE COLS="4" BORDER="0" WIDTH="100%" CELLPADDING="5">
  - tabulka; umožňuje vhodně uspořádat prvky v rámečku

  <TR><TD><FONT SIZE=-1>Třída:<BR><FONT SIZE=-1> <INPUT TYPE="radio" NAME="Trida" VALUE="Prima" CHECKED> Prima<BR> <INPUT TYPE="radio" NAME="Trida" VALUE="Sekunda"> Sekunda<BR>
  - výběr ročníku; je použit input typu "radio", který dovoluje vybrat pouze jednu z možností

  <BR><BR><TD><FONT FACE="Verdana" SIZE=-1> <INPUT TYPE="radio" NAME="Ktera" VALUE="A" CHECKED> A <INPUT TYPE="radio" NAME="Ktera" VALUE="B"> B<BR> <INPUT TYPE="radio" NAME="Ktera" VALUE="C"> C <INPUT TYPE="radio" NAME="Ktera" VALUE="D"> D<BR><BR>
  - výběr třídy; je použit input typu "radio", který dovoluje vybrat pouze jednu z možností

  <TD><FONT SIZE=-1>Úloha:<BR> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Uloha" VALUE="A"> 1.<BR> <INPUT TYPE="checkbox" NAME="Uloha" VALUE="B"> 2.<BR>
  - řešená úloha; je použit input typu "checkbox", který dovoluje zaškrtnout jednu či obě možnosti

  <BR><BR><TD ROWSPAN="2"><FONT SIZE=-1>Řešení:<BR> <TEXTAREA NAME="Reseni" ROWS=5 COLS=40></TEXTAREA>
  - textové pole, do kterého student napíše řešení

  <TR><TD NOWRAP COLSPAN=3 ALIGN=CENTER><INPUT NAME="Jmeno" TYPE="TEXT" VALUE="Jméno a e-mail" SIZE="22">
  - textové pole, do kterého student napíše jméno a e-mail

   <INPUT NAME="Skola" TYPE="TEXT" VALUE="Škola" SIZE="22">
  - textové pole, do kterého student napíše školu, kterou navštěvuje

  </TABLE><BR>
  - konec kódu obsahu tabulky

  <DIV ALIGN="RIGHT"><INPUT TYPE="SUBMIT" VALUE="OK"></DIV><BR>
  - tlačítko, kterým se odesílají odpovědi

  </FIELDSET> </FORM>
  - konec kódu rámečku a formuláře


  [ZÁVĚREM]

  Co ještě dodat?


  [SEZNAM LITERATURY]

  [BA]Bařinka, J.: Rozum do hrsti
  REPROCENTRUM, Blansko 1992
  [BE]Beran, L. - Ondráčková, I.: Prověřte si své matematické nadání
  SNTL, Praha1989
  [CA]Carroll, L.: Logika hrou
  Pressfoto, Praha 1972
  [DU]Dudeney, H. E.: Matematické hlavolamy a kříčky
  Olympia, Praha 1995
  [ER]Erban, R. - Šámal, R.: Matematický korespondenční seminář (KAM MFF UK)
  MFF UK - Oddělení pro vnější vztahy a propagaci, Praha 1997,1998
  [GA]Gahér, F.: Logické hádanky, hlavolamy a paradoxy
  IRIS, Bratislava 1997
  [JE]Jelínek, M.: Množiny 1
  SPN, Praha 1973
  [KOR]Korděmskij, B. A.: Matematické prostocviky
  Mladá fronta, Praha 1957
  [KOW]Kowal, S.: Matematika pro volné chvíle
  SNTL, Praha 1986
  [MM]M&M, studentský časopis pro bádání v oblasti matematiky a fyziky
  Praha 1998
  [NO]Novoveský - Križalkovič - Lečko: Zábavná matematika
  SPN, Praha 1974
  [OP]Opava Z.: Matematika kolem nás
  Albatros, Praha 1989
  [PE]Perelman, F. I.: Zajímavá matematika
  Mladá fronta, Praha 1952
  [SE]Sedláček, J.: Slovník školské matematiky
  SPN, Praha 1981
  [ŠE]Šedivý - Lukátšová - Odvárko - Zöldy: Úlohy o výrocích a množinách
  SPN, Praha 1970
  [TH]Thiele, R.: Matematické důkazy
  SNTL, Praha 1986
  [VE]Vejmola, S.: Konec záhady hlavolamů
  SPN, Praha 1986


  Ü‚„‚